Jognyilatkozat

„Motorguru” jelentése

Az alábbiakban a „Motorguru” jelentése értelemszerűen a BG-Motor Kft-t (cégjegyzékszám: 13 09 201469, székhely: 2013 Pomáz, Céhmester út 13, Magyarország) jelöli.

Jótállás nélkül

Bár a jelen honlapon (a „Honlap”) közzétett információk helyességét az elvárható gondossággal igyekeztünk biztosítani, a Honlapot „ahogy van” alapon tesszük elérhetővé. A Motorguru semminemű felelősséget nem vállal a jelen honlap vagy az innen ugróponttal elérhető bármely más honlap által okozott közvetlen, közvetett, következményes vagy egyéb okozati kárért, tehát többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, az üzleti tevékenység megszakadásáért, program- vagy adatvesztésért, még abban az esetben sem, ha az efféle károk lehetőségéről a Motorgurut egyértelműen tájékoztatták.

A Motorguru nem vállal semmilyen jótállást, szavatosságot és/vagy garanciát a jelen honlapért vagy az innen elérhető bármely más honlapért. Az ilyen honlapok elérését az Ön kényelme érdekében biztosítjuk, ami nem jelenti azt, hogy a Motorguru egyetért az ilyen honlapok tartalmával, illetve felelősséget vállal értük vagy bármilyen felhasználásukért. Ezen túlmenően az Ön felelőssége, hogy kellő elővigyázatossággal járjon el, és biztosítsa a honlap elérésre használt eszköznek (és az azon futó programoknak) a vírusok, worm-ök, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védelmét.

A Honlapon szereplő, a Motorguru termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó minden jótállást és szavatosságot illetően az Ön által megvásárolt termékek és szolgáltatások vételi szerződésében elfogadott feltételek az irányadók.

A jelen honlapon szereplő információk között előfordulhatnak pontatlanságok és nyomdahibák. A jelen honlapon közzétett információkat jogunk van előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztatni. Ezen túlmenően, a Motorguru fenntartja a jogot, hogy termékeit és szolgáltatásait, beleértve azok árait is, bármikor módosítsa.

A honlapon elérhető anyagok hivatkozhatnak olyan Motorguru termékekre és szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában nincsenek bevezetve vagy nem elérhetők. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Motorgurunak szándékában áll ezen termékeket és szolgáltatásokat az Ön országában bevezetni vagy elérhetővé tenni. Felhívjuk továbbá figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások egy része feláras lehet, továbbá, hogy a Honlapon szereplő információk egy része – a termékbemutatót vagy a Honlap legutóbbi frissítését követően végrehajtott termékmódosítások következtében – érvényüket veszthették. Az egyes termékek és szolgáltatások elérhetőségével és rendelésével kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást Motorguru-tól.